О компанії

Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто Маркет» Сертифікат суб`єкта оціночноі діяльності 252/16 від 28.03.2016 року, код  ЄДРПОУ: 37620919, засноване 2011року, штатний персонал має досвід роботи з оцінки майна з 1997 року. Практична оціночна діяльність здійснюється за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів:

  • Оцінка об’єктів у матеріальній формі (спеціалізації - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7);
  • Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності (спеціалізації - 2.1, 2.2).

Оціночна компанія забезпечена всіма необхідними технічними засобами. З питань оцінки по Україні працюють представники майже по всім областям.